Brandwonden


Soorten brandwonden

Brandwonden worden onderverdeeld op basis van hun oorzaak en hun ernst. Brandwonden veroorzaakt door warmte worden thermische brandwonden genoemd. Wanneer chemische stoffen (zuren, corrosieven,…) de oorzaak zijn, worden ze chemische brandwonden genoemd. Brandwonden kunnen ook ontstaan door contact met een elektrische stroom. Elektrische brandwonden kan tot diep onder de huid voorkomen, ook al zie je aan de oppervlakte slechts een puntje!

Wanneer men de brandwonden indeelt op basis van ernst, spreekt men over 1e, 2e en 3e graads brandwonden. Bij een 1e graads brandwonde is enkel de opperhuid aangetast. Met de juiste (zelfzorg) behandeling zullen deze brandwonden volledig genezen. Een 2e graads brandwonde tast ook dieper gelegen huidweefsel aan (de dermis). Er kunnen ook blaren gevormd worden en de wonde doet meer pijn. Maar ook deze brandwonden kunnen met tijd volledig genezen. Als laatste categorie zijn er de 3e graads brandwonden. Hierbij zijn ook diepliggende weefsels aangetast. De wonden zijn zwartgeblakerd of volledig wit-geel. Er is geen pijn meer omdat de zenuwen ook aangetast zijn. Het spreekt voor zich dat deze soort brandwonden in gespecialiseerde centra moeten behandeld worden.

Eerste hulp

Eerst water, de rest komt later!

Houd de brandwonde gedurende 20 min onder stromend water op kamertemperatuur (ongeveer 20 graden). Door het afkoelen voorkom je dat de warmte zich verder verspreid in de huid. Let wel op, afkoelen helpt enkel als je dit doet binnen de 20 minuten! Pas na 20 minuten beginnen met afkoelen heeft geen nut meer.

Verwijder kledij in de buurt van de wonde, MAAR enkel de kledij die niet in de wonde kleven! Vezels die wel in de wonde kleven moeten door de dokter verwijderd worden. Verwijder deze niet zelf!

Bij chemische brandwonden moet u eerst en vooral weten of het product in contact mag komen met water. Bel naar het anti-gifcentrum (070 245 245) indien u niet zeker bent. Hou tijdens het bellen de verpakking van het product steeds bij de hand.

Wanneer u een elektrische brandwonde wilt spoelen, moet u er zeker van zijn dat de elektrische bron verwijderd is of uitgeschakeld is!

Na het afkoelen van de wonde kan u evalueren hoe ernstig de wonde is. Als hulp kan u het lijstje met situaties waarbij u naar de dokter moet gaan, raadplegen. Als u naar de dokter moet wikkelt u best de brandwonde in een vochtige, schone doek. Breng geen zalven of crèmes aan want dit bemoeilijkt de beoordeling van de wonde door de dokter en prik in geen geval blaren open.

Als de wonde niet ernstig is en u volgens de checklist niet naar de dokter hoeft te gaan, kan u de wonde zelf verzorgen. Breng voorzichtig een dikke laag hydrogel (bv flamigel, mitocare,…) aan. Let er op dat u de tube niet besmet door er mee aan de wonde te komen. Wees ook voorzichtig wanneer u een reeds geopende tube gebruikt! Leg daarna eventueel een vetkompres of een niet-inklevend kompres op de gel. Dek de wonde af met een windel. Herhaal de stappen dagelijks zo lang als nodig.

Wanneer moet u naar de dokter gaan?

  • Bij twijfel. Wanneer u niet zeker bent, raadpleegt u best een arts.
  • Wanneer een kind een brandwonde oploopt.
  • Wanneer de brandwonden ter hoogte van het hoofd, hals, voeten of geslachtsorganen zijn.
  • Wanneer de brandwonde groter is dan een muntstuk van 2 euro.
  • Wanneer de wonde infecteert en er etter uit komt.
  • Wanneer de wonde na enkele dagen roder en pijnlijker wordt.
  • Bij een chemische brandwonde. Breng dan ook steeds het product mee naar de arts.
  • Bij een elektrische brandwonde. Deze kunnen onschuldig lijken maar elektrische brandwonden zijn meestal groter en schadelijker onder de huid!

Meer info?

Indien u nog meer wilt lezen over brandwonden, hoe ze te voorkomen en hoe ze te behandelen kan u de volgende sites raadplegen.

bronnen: http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/brandwonde/index.jsp; http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/brandwonde/eerste-hulp.jsp; http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/brandwonde/naar-arts.jsp; http://www.apotheek.be/noodgevallen/essentiele-tussenkomsten-geval-van-brandwonden; http://www.brandwonden.be/index.php/ernst-van-de-brandwonden/nl/; afbeeldingen: http://www.apotheek.be/sites/default/files/article-brulures.jpg